ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดไปได้

20760 CO2e

เทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 103800 ต้น

 • โครงการในประเทศ
  Owl Image
  โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง
  Owl Image
  โครงการเกาะเต่าวินด์
 • โครงการต่างประเทศ
Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม

Background Image

จากนี้ไป คือยุคของการปฏิวัติการผลิตพลังงานไฟฟ้า จากลม

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

 • ข้อมูลราคา
 • ข้อมูลกราฟ

เช็คราคาเศรษฐกิจ

 • ค่าไฟปัจจุบัน

  ราคาค่าไฟปัจจุบัน


  อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

  Ft = FAC + AF

  46.38 = 43.09 + 3.29 สตางค์/หน่วย

 • ราคาหุ้น

  ราคาหุ้น


 • อัตราแลกเปลี่ยน

  อัตราแลกเปลี่ยน


 • ราคาทอง

  ราคาทอง


 • ราคาน้ำมัน

  ราคาน้ำมัน


 • เช็คสภาพอากาศ

  เช็คสภาพอากาศ


  • ประเทศไทย

  • กรุงเทพ 26.45 °C
  • สงขลา 24 °C
  • นครศรีธรรมราช °C
  • เลย 17.4 °C
  • มุกดาหาร 23.96 °C
  • ระนอง 26.39 °C
  • ต่างประเทศ

  • บังคลาเทศ 28 °C
  • เกาหลี 16.41 °C
  • เวียดนาม 26 °C
  • ออสเตรเลีย 12.54 °C
  • ฮาวาย °C
Top