Background Image

ธุรกิจของบริษัท


งานรับล่าลม

จากความพร้อมทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และความเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ของบุคลากร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ครบครัน บริษัทฯมีความยินดีที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาโครงการกังหันลมในพื้นที่ของท่าน โดยเรามีการบริการอย่างครบวงจร ทั้งการให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งเสาวัดลม การให้คำแนะนำด้านการเลือกสรรกังหันลม การบำรุงรักษาโครงการกังหันลม พร้อมทั้งการบริการการก่อสร้างโครงการอย่างครบรูปแบบจากทีมนักวิชาการ วิศวกรและทีมงานงานมืออาชีพ ที่พร้อมในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ทุกท่าน ทั้งในและต่างประเทศ

การบริการของเราประกอบไปด้วย
- การให้คำปรึกษาด้านการเลือกพื้นที่
- การติดตั้งเสาวัดลม
- การออกแบบกังหัน
- การติดตั้งกังหัน
- การสร้างโครงการกังหันลม
- การวิจัยและพัฒนาโครงการ
- การดูแลและซ่อมบำรุงกังหันลม เป็นต้น

Pic

Pic
Background Image

บริการของเรา

มุ่งมั่นสรรหาแหล่งพลังงานลมที่มีศักยภาพ

บูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
Top