Background Image

ข่าวสารและกิจกรรมPost Image

iWind ได้รับเกียรติร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2562

7 พ.ค. 2562 - 17:25

Read More
Post Image

iWind ให้การต้อนรับณะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ

7 พ.ค. 2562 - 17:02

Read More
Post Image

iWind ร่วมกิจกรรม“แรงงานจิตอาสา รักชีวิต รักษ์ป่า ไม่พึ่งพายาเสพติด” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

2 พ.ค. 2562 - 11:06

Read More
Post Image

iWind ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้รู้กับคณาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค

29 เม.ย. 2562 - 09:33

Read More
Post Image

iWind มีการตรวจติดตามระบบมาตรฐาน The First Surveillance Plan ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

29 มี.ค. 2562 - 17:16

Read More
Post Image

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนวัดท่านคร ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

21 มี.ค. 2562 - 14:26

Read More
Post Image

iWind ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และเสริมสร้างความปลอดภัย

13 มี.ค. 2562 - 11:46

Read More
Post Image

ถ่ายทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดี ชุด “ แสงแรก” เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD ช่อง 30 ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

11 มี.ค. 2562 - 12:06

Read More
Post Image

iWind ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงาน โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

8 มี.ค. 2562 - 17:43

Read More
Top