Background Image

ข่าวสารและกิจกรรมPost Image

iWind มีการตรวจติดตามความต่อเนื่องของมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 , ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 Surveillance 2 ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

11 มี.ค. 2563 - 18:00

Read More
Post Image

iWind ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

27 ก.พ. 2563 - 16:05

Read More
Post Image

iWind ต้อนรับคณะครูและเด็กนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

21 ก.พ. 2563 - 13:34

Read More
Post Image

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 ก.พ. 2563 - 16:40

Read More
Post Image

iWind ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านโรงเรียนทางพูนวิทยาคม

7 ก.พ. 2563 - 15:52

Read More
Post Image

iWind ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา

3 ก.พ. 2563 - 09:54

Read More
Post Image

iWind ให้ต้อนรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช

27 ม.ค. 2563 - 17:23

Read More
Post Image

iWind มอบทุนการศึกษาประจำปี ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านบางแรด

10 ม.ค. 2563 - 17:29

Read More
Post Image

iWind รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2562

24 ธ.ค. 2562 - 16:09

Read More
Top