Background Image

ข่าวสารและกิจกรรมPost Image

iWind ประชุมหารือและจัดทำ MOU ร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

7 ธ.ค. 2561 - 22:26

Read More
Post Image

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management Review) ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 และ OHSAS 18001:2007 ครั้งที่ 1 / 2560

7 ธ.ค. 2561 - 15:44

Read More
Post Image

iWnd ให้การต้อนรับคณะบริษัท บางจากฯ เข้าเยี่ยมชุมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

4 ธ.ค. 2561 - 15:28

Read More
Post Image

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปากพูน เข้าศึกษาดูงานโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

29 พ.ย. 2561 - 11:00

Read More
Post Image

iWind เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

23 พ.ย. 2561 - 17:39

Read More
Post Image

iWind เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช

16 พ.ย. 2561 - 14:33

Read More
Post Image

โครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการซ้อมแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2561

2 พ.ย. 2561 - 15:29

Read More
Post Image

iWind มีมาตรการตรวจสอบอุปกรณ์กังหันประจำปี

31 ต.ค. 2561 - 17:54

Read More
Post Image

คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

25 ต.ค. 2561 - 21:22

Read More
Top