Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


16 ก.ย. 2558 - 17:34

เกาะใหญ่ วินด์ฟาร์ม โครงการใหญ่แห่งปี!!

เกาะใหญ่ วินด์ฟาร์ม โครงการใหญ่แห่งปี จากความสำเร็จโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง นั้น ทางบริษัทฯ ได้เริ่มโครงการใหม่ขึ้น ณ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ด้วยปนิธาน มุ่งพัฒนาโครงการและชุมชนสู่การมีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น โดยในวันนี้ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 เราได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสิ่งที่อยากให้เราพัฒนาเพิ่มเติมในโครงการTop