Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


31 ม.ค. 2561 - 10:34

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช เข้าตรวจกิจกรรมบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 30 มกราคม 2561 คณะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าตรวจกิจกรรมบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการ โดยมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน และนำคณะเยี่ยมชมโครงการฯ ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชTop