Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


16 ก.พ. 2561 - 14:53

iWind ต้อนรับคณะองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ต้อนรับคุณจักรพงษ์ แย้มยิ้ม นักวิชาการชำนาญ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ลงพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง เพื่อตรวจสอบพื้นที่โครงการและเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD) ภายใต้โครงการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สำหรับโครงการติดตั้งกังหันลมบนพื้นดินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่ทางบริษัทขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบความใช้ได้โดยผู้ประเมินภายนอก ต่อไป


Top