Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


2 เม.ย. 2561 - 16:55

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ให้การต้อนรับ บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด ได้นำลูกค้าในโครงการโตโยต้าท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อให้รู้จักและทราบถึงความสำคัญของโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในทริปนี้ได้จัดให้มีการแต่งกายชุดไทยแบบย้อนยุคที่มีความสวยงามอีกด้วย และมีทางดร.สุเมธ สุทธภักติ ผู้บริหาร และวิทยากรO&M ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเยี่ยมชมโครงการฯและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทน


Top