Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ต.ค. 2558 - 15:53

การลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ดีพีเอส กรุ๊ป จำกัด ณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)

การลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และบริษัท ดีพีเอส กรุ๊ป จำกัด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ .2558 ที่ผ่านมา เป็นการเติบโตอีกก้าวของบริษัทด้วยการจับมือลงนามความร่วมมือระหว่างบริษัท ดีพีเอส กรุ๊ป จำกัด (ในเครือบริษัท ดีพีเอส โฮลดิ้ง จำกัด) โดยท่านไกรเพชร ดวงประเสริฐ ตำแหน่งประธานกรรมการผู้จัดการ และบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยดร.สุเมธ สุทธภักติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ เพื่อเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่โครงการกังหันลม ณ แขวงเชียงของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลวางแผนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต และเป็นพื้นที่พลังงานทดแทนที่สำคัญในสปป. ลาว โดยใช้ระยะเวลาเข้าศึกษาภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนาง สุพรรณ แก้วคำเพชร ทูตฝ่ายพาณิชย์ ผู้แทนเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

บริษัท ดีพีเอส กรุ๊ป จำกัด (ในเครือบริษัท ดีพีเอส โฮลดิ้ง จำกัด) เป็นเจ้าของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำหลวงน้ำทา 3 เขื่อนขนาดเล็ก กำลังการผลิต 1.25 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ แขวงหลวงน้ำทา สปป. ลาว ขายไฟให้รัฐบาลแล้วเป็นเวลา 2 ปี อีกทั้งเป็นบริษัทก่อสร้างอันดับต้นๆที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล โดยได้รับสัมปทานงานก่อสร้างถนนในสปป. ลาวหลายแห่ง เป็นผู้ออกแบบ และผลิตงานคอนกรีตสนองให้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษในนครหลวงเวียงจันทร์ทั้งหมด รวมถึงได้รับสัมปทานเขื่อนน้ำงาว ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ ณ แขวงอุดมไชย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ตามแผนของรัฐบาลที่ได้เคยประกาศไว้ว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ประเทศลาวจะเป็นแบตเตอรี่ของทวีปเอเชียนั้น ก่อเกิดแรงกระตุ้นให้ท่านไกรเพชร ดวงประเสริฐเริ่มต้นออกเดินทางสรรหาผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก เพื่อมาเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม การสั่งซื้อเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงงานซ่อมบำรุง จนได้พบกับดร.สุเมธ สุทธภักติ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานลม และได้หารือกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อทราบว่าดร. สุเมธฯ เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) (ไอเฟค) ซึ่งดำเนินการครอบคลุมในเรื่องพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานขยะ และพลังงานลม ยิ่งสร้างความมั่นใจให้ท่านไกรเพชร ดวงประเสริฐในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ โดยท่านได้กล่าวให้บุริมสิทธิ์ที่ 1 แก่ไอเฟคในการดำเนินงานโครงการนี้ตลอดระยะเวลาในการร่วมมือต่างๆรวมถึงงานซ่อมบำรุง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ประเทศลาวเป็นศูนย์กลางพลังงานทางเลือกของทวีปเอเซียให้ได้ตามแผนTop