Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 ก.ค. 2561 - 20:34

iWind ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม จังหวัดพัทลุง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคม อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 35 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลม เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้า และศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนจากพลังงานลม โดยมีผู้จัดการโครงการฯให้การบรรยาย และนำชมโครงการฯ


Top