Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


6 ก.ย. 2561 - 10:29

iWind รับมอบรางวัล Zero accident campaign 2018 โครงการรณรงค์อุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์

วันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.สุเมธ สุทธภักติ กรรมการบริหารบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ขึ้นรับมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 เป็นโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ เพื่อสร้างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 9 (สงขลา) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนบน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ตอนล่าง จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ณ สยามนครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ธีมงาน "Culture of Prevention for Safety Thailand” โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล

ดร.สุเมธ กล่าวว่า ผลของการรับรางวัลตามนโยบายภาครัฐดังกล่าวนั้น เป็นการสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับโครงการของบริษัทฯ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของโครงการต่อสังคมบริเวณโดยรอบ ซึ่งต่อจากนี้คณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะมุ่งหน้าพัฒนาและนำวัฒนธรรมดังกล่าวไปใช้กับโครงการต่อๆไป


Top