Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


12 ต.ค. 2561 - 17:29

ปตท. เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะทีมงานบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง เพื่อวางแผนทดสอบผลิตภัณฑ์หล่อลื่น DRIVERA SYNTHETIC S 150 และ 320 กับระบบกังหันลมในโครงการฯ โดยมีทางผู้จัดการโครงการฯให้การบรรยาย และนำเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมอบรมด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นในการทำงาน


Top