Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


25 ต.ค. 2561 - 21:22

คณะศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะทีมงานศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (BOI)​ ลงพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย ผอ.พัลลภ บุญศิริ และคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อตรวจสอบการเปิดดำเนินการ BOI ของโครงการ ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0


Top