Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


2 พ.ย. 2561 - 15:29

โครงการฯ จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการซ้อมแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2561

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทีมงานโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีและการซ้อมแผนฉุกเฉินตอบโต้กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ตามแผนงานความปลอดภัยฯ ประจำปี 2561 โดยมีทีม O&M/รปภ/Service/Admin ประจำโครงการฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย


Top