Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


29 พ.ย. 2561 - 11:00

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปากพูน เข้าศึกษาดูงานโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-10.00 น. โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 95 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก และยังเป็นการปลูกผังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับพลังงานลม โดยมีผู้จัดการโครงการฯให้การบรรยายให้ความรู้ และนำชมโครงการฯ


Top