Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


4 ธ.ค. 2561 - 15:28

iWnd ให้การต้อนรับคณะบริษัท บางจากฯ เข้าเยี่ยมชุมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทางกลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาดูงาน ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นและน้ำมัน” และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะเข้ามาเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้แล้วในโครงการฯ ซึ่งนำไปวิเคราะห์ผลต่อไป


Top