Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


13 ธ.ค. 2561 - 12:16

iWind ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเสวนา พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

เช้าวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดร.สุเมธ สุทธภักติ กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญเข้าร่วมเสวนา "พลังงานหมุนเวียน นวัตกรรม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน" ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ดกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าหารือกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับวิทยาลัยจัดตั้งและวางโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบตลาดการซื้อขายพลังงานในอนาคต (Energy Trading Platform) อันเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเป้าหมายของบริษัทในอนาคต รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์จำลองและทดสอบระบบกังหันลม ศูนย์อบรมการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กังหัน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมสำหรับภูมิภาคอาเซียนโดยในหัวข้อเสวนานั้นเป็นที่เผยแพร่ให้ตระหนักถึงนวัตกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมที่มีแนวโน้มทิศทางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และความก้าวหน้าของวัสดุศาสตร์ที่ทำให้อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของกังหันมีราคาที่ถูกลง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโดยในที่สุด ในขณะนี้ต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมมีราคาต้นทุนที่ลดลงเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันมีต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการของสัญญา 20 ปี ที่ 3.20 บาท ต่อหน่วย ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้กังหันลมสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าแข่งขันกับพลังงานความร้อนได้เรียบร้อยสำหรับตลาดในประเทศไทย สำหรับความคืบหน้าของการส่งเสริมและเปิดรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมตามรอบแผน PDP ใหม่ที่อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนั้น รัฐบาลยังคงเป้าหมายที่จะรับซื้อให้ครบ 3,002 MW ซึ่งในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากกังหันลมเข้าระบบไปแล้วกว่า 915.17 MW ณ สิ้นปี 2561 และจะมีกังหันทยอยเข้าระบบให้ครบ 1,517 MW และรัฐบาลเตรียมจะเปิดรับซื้อเพิ่มอีก 1,485 MW เพื่อให้ครบตามเป้าหมายภายในปี 2579 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นอีก 96,525 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเตรียมที่จะนำพื้นที่ศักยภาพที่ได้ศึกษาไว้ล่วงหน้าเข้ายื่นขอรับใบอนุญาตต่อไป


Top