Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


20 ธ.ค. 2561 - 17:36

iWind ถอดสลักธุรกิจพลังงานลม จับมือพันธมิตรใหม่มุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดอัจฉริยะครบวงจร

......กรรมการบริหารชุดใหม่ iWind ขานรับร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (Power Development Plan-PDP 2018) ถอดสลักธุรกิจพลังงานลมออกจากแผนหลัก พร้อมปรับแผนการดำเนินธุรกิจเข้าสู่ยุคของความหลากหลายด้านพลังงานทดแทน โดยประสมประสานพลังงานทดแทนเข้ากับเทคโนโลยีดิจิตอล ในรูปแบบสมาร์ทดิจิตอลเอ็นเนอร์ยี่ (Smart Digital Energy) ดร.สุเมธ สุทธภักติ และ ดร.ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กรรมการบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ iWind ร่วมให้ข้อมูลว่า จากผลงานของการดำเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้สะสมประสบการณ์และทีมงานที่มีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001 และ OHSAS 18001 มีการฝึกอบรม และพัฒนา ศักยภาพจนเป็นที่ยอมรับ จนถึงวันนี้ บริษัทเดินมาถึงจุดที่จะต้องปรับแผนธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้แผนธุรกิจของ iWind ในปี 2562 นั้น จำเป็นจะต้องมีการรีแบรนด์ ( Rebrand) องค์กรให้เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนซึ่งจะไม่เน้นเฉพาะพลังงานลมแต่อย่างเดียว รวมทั้งบริษัทจะเข้าไปพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น อาทิ โครงการ Solar Rooftop แบบประสมประสานในพื้นที่ต่างๆ หรือโครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ และโครงการกังหันลมในทะเลบริเวณอ่าวไทย เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ทำการศึกษาไว้เป็นที่เรียบร้อย และมีแผนงานรองรับสำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถที่จะยกระดับสู่การพัฒนาโครงการอย่างจริงจังเป็นต้นไป ดังนั้น iWind มีความจำเป็นที่จะต้องปรับองค์กรตนเองให้สอดคล้องกับธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมเปลี่ยนชื่อของบริษัทให้เหมาะสมมากขึ้น ในขณะที่การรวบรวมและมองหาพันธมิตรที่มีความพร้อมเข้ามาสนับสนุนกิจการบริษัทก็มีความจำเป็นเช่นกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้บรรลุข้อตกลง และเข้าลงนามสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัท ชิโนไฮโดร (ประเทศไทย) จำกัด (SINOHYDRO (THAILAND) CO., LTD .) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้จะทำให้บริษัทสามารถที่จะนำศักยภาพของตนเองเข้าผนึกรวมกับกลุ่มชิโนไฮโดร ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆ ของประเทศจีนมีผลงานเป็นที่ยอมรับอยู่หลากหลาย
......ด้านนายหวง เจิ้ง ( Mr.Huang Zheng ) กรรมการบริษัทกลุ่มชิโนไฮโดรในภูมิภาค กล่าวว่า ทางชิโนไฮโดรมองเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มบริษัท iWind และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนผลักดันโครงการ ต่างๆ ตามที่ iWind ได้วางแผนงานไว้ โดยชิโนไฮโดรได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมหลายด้านในประเทศไทย และสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนั้น ก็มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างหลากหลาย อาทิ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมพื้นที่ลำตะคอง เฟส 2 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โครงการพลังงานสะอาดในประเทศเวียดนาม โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำจากเขื่อนในประเทศลาว รวมถึงกลุ่มงานรับเหมาที่สำคัญต่างๆ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป กลุ่มชิโนไฮโดรจะให้ความสำคัญในการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละกลุ่มสาขาภายใต้งบประมาณการลงทุนที่บริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างสูง รวมทั้งการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเสริมระบบโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทในเครือ iWind ทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการผนึกกำลังเข้าลงทุนพัฒนาโครงการในพื้นที่แหล่งใหม่ๆทั้งในไทย และต่างประเทศ ซึ่งบริษัท iWind ได้นำร่องเข้าไปพัฒนาในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย
......ดร.ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ กล่าวเสริมว่าในฐานะที่ตนเป็นกรรมการของบริษัท IFEC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ iWind นั้น มองว่า ฝ่ายปฏิบัติการของ iWind ในวันนี้มีความพร้อมเป็นอย่างสูง ที่บริษัทจะผลักดันให้เป็นPlatform ในการดูแลโรงไฟฟ้าต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อรองรับแนวนโยบายใหม่จากกรรมการบริหารที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ใกล้จะถึงนี้ รวมทั้งจะนำเสนอข้อมูลพร้อมแผนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารงานใน IFEC เพื่อพิจารณาต่อไป


Top