Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


26 ธ.ค. 2561 - 14:23

กิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณริมชายหาด โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day “iWind รักษ์โลก” ร่วมกับเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการเก็บขยะบริเวณตลอดแนวชายหาด โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง โดยมีพนักงานบริษัทเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนพื้นที่ชายทะเล รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ISO14001 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพิธีเปิดโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อีกด้วย


Top