Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


12 ม.ค. 2562 - 21:56

iWind ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำโดย คุณพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ และคณะฯ จำนวน 5 ท่าน ลงพื้นที่โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้มอบเงินสมทบทุน เพื่อซ่อมแซมหอเตือนภัยพิบัติ และได้มอบวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในวัดกาญจนาราม ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ที่ได้พัดเข้ามาบริเวณทะเลอ่าวไทย ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย

และในการนี้ ทางผู้บริหารบริษัทฯ และทีมงาน ได้นำคณะผู้บริหารของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 MW และยังร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในโครงการฯ อีกด้วย


Top