Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


21 ม.ค. 2562 - 14:28

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 12.00 น. โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ พลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก และยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับพลังงาน โดยมีคณะทีมงานให้การบรรยายให้ความรู้ และนำชมโครงการฯTop