Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


30 ม.ค. 2562 - 14:42

iWind ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 15 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง


Top