Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


13 มี.ค. 2562 - 11:46

iWind ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และเสริมสร้างความปลอดภัย

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายมรุตพงศ์ คงเขียว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ทำงานอย่างไรให้มีความสุข และเสริมสร้างความปลอดภัย การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย ในโครงการ Safety Thailand ตามนโยบายของรัฐบาล


Top