Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 พ.ค. 2562 - 17:02

iWind ให้การต้อนรับณะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านพลังงานทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ โดยนำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง


Top