Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


29 ม.ค. 2559 - 15:09

คณะทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าเขต 2 นครศรีธรรมราช เข้าทดสอบการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ของเราเปิดต้อนรับ เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาค และการไฟฟ้าเขต 2 จังหวัดนครศรีธรรมราชTop