Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


28 มิ.ย. 2562 - 15:33

iWind ได้รับเกียรติจากชมรมชาวปากพนัง ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี และเยี่ยมชมโครงการฯ

วันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับเกียรติจากชมรมชาวปากพนัง กรุงเทพฯ ในพิธีการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่กำพร้าและยากจนในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง และเวลา 12.30 น. คุณธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการฯ และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะชมรมชาวปากพนัง เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม


Top