Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


5 ส.ค. 2562 - 10:08

iWind จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดของระบบ ISO ของบริษัทฯ


Top