Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ส.ค. 2562 - 15:59

iWind ร่วมการประชุมโครงการรณรงค์เรารักษ์แม่น้ำปากพนัง ณ โรงเรียนปากพนัง

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คุณธนคิณ ชัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมงาน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการรณรงค์เรารักษ์ปากพนัง เพื่ออนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​รักษาแม่น้ำปากพนังให้สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ​ โดยมีนายธงชัย วรรธนะพิศิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง (อดีตนายอำเภอปากพนัง) เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชTop