Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


16 ก.ย. 2558 - 17:53

เริ่มแล้วโครงการใหม่ของเรา นาลมลิกอร์

เริ่มแล้วโครงการใหม่ของเรา นาลมลิกอร์ 22 สิงหาคม 2558 และแล้วโครงการต่อเนื่องจากโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ก็ได้เริ่มต้นขึ้น จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของชาวบ้านรอบโครงการ “นาลมลิกอร์" ซึ่งจะเกิดเป็นทุ่งกังหันรูปแบบใหม่ คือ กังหันการเกษตรยุคใหม่เทคโนโลยีทันโลก!!Top