Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


29 ส.ค. 2562 - 21:13

iWind ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน ให้การต้อนรับ คุณเลิศชาย แก้ววิเชียร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชาย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการ และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลม โดยคณะร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ อีกด้วย


Top