Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


9 ต.ค. 2562 - 17:02

iWind ให้การต้อนรับคณะกองระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (iWind) ให้การต้อนรับคณะกองระบบควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังน้ำ ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังงานลมลำตะคอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง 10 MW อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รับฟังบรรยายความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และดูการปฏิบัติงานของแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา รวมทั้งงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการฯ และทีมงานร่วมต้อนรับ และคณะยังร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯ อีกด้วย


Top