Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


6 พ.ย. 2562 - 11:26

iWind ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 492 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม และเทคโนโลยีกังหันลม โดยมีคุณธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการฯและทีมงานให้การบรรยายแก่นักเรียน


Top