Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


24 ธ.ค. 2562 - 16:09

iWind รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2562

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด โดย ดร.สุเมธ สุทธภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน เข้าร่วมรับรางวัลใบรับรองโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2562 จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ ชั้น 1 โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อเนื่องจากโครงการโรงงานสีขาว ที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัล เมื่อปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวนั้น เป็นโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกห่างไกลยาเสพติด


Top