Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


27 ม.ค. 2563 - 17:23

iWind ให้ต้อนรับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 27 มกราคม 2563 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม


Top