Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 ก.พ. 2563 - 15:52

iWind ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านโรงเรียนทางพูนวิทยาคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำโดย นายธวัชชัย ธนะเศวตร ผู้จัดการโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง และทีมงาน ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงพลังงาน จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน (พลังงานลม) เนื่องในวันกิจกรรมวันวิชาการ เปิดบ้านโรงเรียนทางพูนวิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ให้นักเรียน นักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ และยังได้เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของบริษัทฯ โดยมีส่วนราชการและเด็กนักเรียน ต่างให้ความสนใจในบริษัทฯเป็นอย่างมากและเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง


Top