Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


27 ก.พ. 2563 - 16:05

iWind ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จำนวน 50 ท่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ/ วิชาชีพของบุคคลระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ประสบการณ์แก่นักศึกษาจากสถานที่จริง ณ โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง


Top