Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 10:47

พิธีการ SCOD

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 พิธีการ SCOD เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี โครงการเริ่มผลิตไฟฟ้าเป็นทางการแล้ว กังหันลมทั้ง 4 ต้นหมุนต้อนรับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอย่างสวยงาม พร้อมลงนามส่งมอบนับมิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน โดยหลังจากที่มีการมอบมิเตอร์ไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ภายในโครงการฯด้วยTop