Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 11:10

คณะผู้บริหารบริษัท IFEC & iWind ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย

ทางคณะผู้บริหารบริษัท IFEC & iWind ให้การต้อนรับ H.E. Ms. Saida Muna Tasneem เอกอัครราชทูตบังคลาเทศประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ามาหารือถึงแผนงานโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมของบริษัทและรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับบังคลาเทศ โดยในเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ดีและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติม โดยจะใคร่แจ้งรายงานความคืบหน้าในโอกาสต่อๆไปTop