Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 11:15

คณะผู้บริหารบริษัท iWind เข้าพบท่าน H.E. Nasrul Hamid รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและการเหมืองแร่ ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ

คณะผู้บริหารบริษัท iWind เข้าพบท่าน H.E. Nasrul Hamid รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและการเหมืองแร่ ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ เพื่อเสนอกรอบแผนงานโครงการพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานฉบับใหม่ของบังคลาเทศ ซึ่งวางเป้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมไว้ 500 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี ในเบื้องต้นได้บรรลุข้อเสนอ โดยทางกระทรวงได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับ iwind โดยมี Dr.Kaikaus Ahmad เลขานุการรัฐมนตรีว่าการเป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อวางกรอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมวางแผนงานการลงทุนตามลำดับ ทั้งนี้อัตรารับซื้อพิเศษที่เตรียมจะประกาศ สามารถส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยคาดว่าจะสรุปผลแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2559Top