Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


8 ก.พ. 2559 - 12:10

ผู้บริหาร ifec และ iWind ได้รับเชิญจากหลักทรัพย์ร่วมแถลงความคืบหน้าโครงการ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมาผู้บริหาร iWind นำโดยดร. สุเมธ สุทธภักติ ได้รับเชิญจากหลักทรัพย์ KGI ร่วมแถลงความคืบหน้าโครงการ และตอบข้อซักถามกับนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนภายใต้ชื่องาน Thailand Renewable Energy Outlook (Corporate View)Top