Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


9 ก.พ. 2559 - 16:07

ทีมงาน O&M ได้เข้ารับการอบรมการอ่านแผนที่พยากรณ์อากาศ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ทีมงาน iWind นำโดย ดร. สุเมธ สุทธภักติ และ คุณบรรจง อรชุนกะ พร้อมทีมงาน O&M ได้เข้ารับการอบรมการอ่านแผนที่พยากรณ์อากาศ ซึ่ง ผอ.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการฝ่ายงานวิเคราะห์ข้อมูล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายด้วยตนเอง ซึ่งการอบรมเป็นไปด้วยดี โดยพนักงานสามารถเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีTop