Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


12 ก.พ. 2559 - 16:37

คณะผู้บริหาร iWind พร้อมฝ่ายปฏิบัติการ O&M อบรบแผนระบบประกันภัยภายในโครงการ

คณะ iWind นำโดย ดร. สุเมธ สุทธภักติ และ คุณบรรจง อรชุนกะ พร้อมฝ่ายปฏิบัติการ O&M ได้เข้าวางแผนระบบประกันภัยภายในโครงการ พร้อมทั้งการรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติภายในโครงการ ทั้งเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบการปฏิบัติงานไม่เป็นปกติ รวมไปถึงการประกันภัยบุคคลที่ 3 ที่อาจได้รับอุบัติเหตุภายในโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ชำนาญการจากบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก เข้าร่วมให้ข้อมูล โดยโครงการได้จัดทำทุนประกันไว้ สูงกว่ามูลค่าของโครงการและจัดตั้งฝ่ายประเมินความเสี่ยงของโครงการตามช่วงเวลาต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป



Top