Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:22

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาเข้าเยี่ยมชม โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (IWIND) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา จังหวัดสงขลา จำนวน 600 คน สำหรับเข้าเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง โดยมีทีมวิศวกรของบริษัทบรรยายความรู้เกี่ยวกับโครงการสวนกังหันลม และทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาในการร่วมทำกิจกรรมและแจกของรางวัลให้แก่นักเรียน


Top