Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:36

ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีส่วนราชการและเด็กนักเรียนจาก 20 โรงเรียนทั่วอำเภอปากพนัง มีผู้ร่วมงานกว่า 800 คน ต่างให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างมากและเข้ามาสอบถามอย่างต่อเนื่อง


Top