Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:45

รับมือกับวาตภัยจากพายุมรสุมในช่วงนี้ บริษัทฯขอรายงานสภาพโดยรอบ พบว่าแนวป้องกันชายฝั่งของบริษัทอยู่ในสภาพดีเยี่ยม

แถลงการณ์รับมือกับวาตภัย จากพายุมรสุมในช่วงนี้ บริษัทฯขอรายงานสภาพโดยรอบ พบว่าแนวป้องกันชายฝั่งของบริษัทฯอยู่ในสภาพดีเยี่ยม และสามารถป้องกันโครงการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีพบว่ามีปัญหาน้ำล้นตามแนวคลองระบายน้ำหน้าโครงการจากจุดอื่นที่ไหลผ่านโครงการในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงระยะเวลาสั้นๆ) ซึ่งในขณะนี้ระดับน้ำในคลองได้ลดลงแล้ว ทั้งนี้จากการคำนวนด้วยระบบ Wind Scanner ของโครงการพบว่าลมพายุจะมีกำลังต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น. และลมจะเริ่มลดกำลังลงตามลำดับ โดยคำนวนแล้วมรสุมที่เกิดในช่วงนี้จะส่งผลให้การผลิตไฟฟ้าสูงขึ้นกว่าประมาณการประจำเดือนกว่า 15%Top