Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:48

iWind ได้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับทางกลุ่มบริษัท DaeMyoung

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ 2559 iWind ได้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับทางกลุ่มบริษัท DaeMyoung ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่พัฒนาฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ โดยเตรียมแผนพัฒนาโครงการร่วมกันใน 2 พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของเกาหลีใต้ รวมทั้งสิ้น 80 MW ในการนี้ iWind เตรียมแผนจัดส่งทีมวิศวกรเข้าร่วมแผนพัฒนาโครงการและพัฒนาทีม O&M ร่วมกัน โดยคาดว่าจะสามารถประกาศความพร้อมโครงการร่วมกันในเร็วๆนี้ โดยจะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งในโอกาสต่อไป สำหรับโครงการ กังหันเซจูที่ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ระหว่างกัน ล่าสุดได้รับการรับรองแผนการลงทุนจากส่วนราชการเกาหลีเป็นที่เรียบร้อย คาดการณ์ว่าสามารถเริ่มดำเนินการโอนถ่ายหุ้นได้ภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความรอบครอบจากฝ่ายกฎหมายที่บริษัทแต่งตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เกาะเซจู เป็นเกาะที่รัฐบาลเกาหลีประกาศให้เป็นเกาะพลังงานสะอาดภายในปี 2030 ซึ่งยังคงมีโครงการพลังงานทดแทนอีกมากที่ iWind และ IFEC ได้วางแผนไว้ โดยพื้นที่เกาะแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในธงชัยของความสำเร็จในการลงทุนต่างประเทศ และบริษัทฯเตรียมเพิ่มเติมโครงการอีกหลากหลาย โดยสามารถจะประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้Top