Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


7 ต.ค. 2558 - 12:40

ต้อนรับคณะทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ของเรายังคงเปิดต้อนรับให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอด ทางโครงการขอต้อนรับคณะวิศวกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ได้สละเวลามาเยี่ยมชมโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งTop