Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:51

คณะทีมงานบริษัทฯเข้าร่วมอบรม ศึกษาและเตรียมพร้อมการจ่ายไฟเข้าระบบเครือข่ายไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและซ่อมบำรุง ได้นำคณะทีมงานบริษัทเข้าร่วมอบรม ศึกษาและเตรียมพร้อมการจ่ายไฟเข้าระบบเครือข่ายไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการลมลิกอร์ ขนาด 8.965 MW ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและเหมาะสมต่อระบบของการไฟฟ้ามากที่สุด ดังนั้นเมื่อโครงการลมลิกอร์ก่อสร้างเสร็จ พื้นที่เขตสถานีไฟฟ้าปากพนังจะต้องรับความพร้อมสำหรับกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมรวมทั้งสิ้น 18.965 MW ในขณะเดียวกันฝ่ายพัฒนาโครงการ iWind กำลังเตรียมลงทุนเพิ่มเติม และออกแบบเสริมอุปกรณ์ ในโครงการกังหันลมทั้ง 2 จุดนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้ได้สูงกว่า CF 25% ซึ่งเมื่อระบบติดตั้งเสร็จแล้วจะประกาศให้รับทราบต่อไปTop