Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


15 ก.พ. 2559 - 14:56

โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ต้อนรับกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง ขอต้อนรับกระทรวงพลังงาน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการเพื่อศึกษาต้นแบบโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสู่พลังงานแห่งอนาคตTop