Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


23 พ.ค. 2559 - 16:22

สำนักงานนโยบายและพลังงาน เข้ามาศึกษาดูงานโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่ง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับ สำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) จำนวน 12 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโครงการกังหันลม โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานให้การบรรยายและนำชมโครงการ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าชมโครงการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในโอกาสต่อไป


Top