Background Image

ข่าวสารและกิจกรรม


31 พ.ค. 2559 - 17:34

iWind ร่วมงาน Bangladesh Trade&Investment Expo 2016

วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดร. สุเมธ สุทธภักติ ร่วมกล่าวถึงการผลิตพลังงานในประเทศบังกลาเทศ ในโอกาสนี้ผู้บริหารยังได้เข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและการเหมืองแร่ ประเทศบังคลาเทศ โดยบังกลาเทศมีหน้าที่ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ 23,000 MW ในปี 2020


Top